SKŁAD PREZYDIUM KOMITETU NAUK DEMOGRAFICZNYCH PAN
kadencja 2015-2018Prof. dr hab. Irena E. Kotowska - Przewodnicząca KND 

dr hab. Elżbieta Gołata, Prof. UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Cezary Kuklo, UwB

dr hab. Jolanta Kurkiewicz, Prof. UE w Krakowie

dr hab. Ireneusz Kuropka, Prof. UE we Wrocławiu

dr hab. Jerzy T.Kowaleski, Prof. UŁ

Prof. dr.hab Dorota Praszałowicz, UJ w Krakowie

Prof. dr hab. Daniela Szymańska, UMK

dr Izabela Grabowska - sekretarz naukowy KND