Zeszyty Naukowe SAD wydawane przez Sekcję Analiz Demograficznych KND dostępne są na stronie www.demografia.org.pl