2017 rok

1. Dnia 16.01.2017r. odbyło się wspólne posiedzenie  Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Rządowej Rady Ludnościowej, które poświęceone było pamięci Prof. Zbigniewa Strzeleckiego. Podczas spotkania zaprezentowano bogaty i interdyscyplinarny dorobek zawodowy Profesora Strzeleckiego i jego wkład w zycie naukowe i publiczne.

2. Dnia 15  lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN, współorganizowane przez Instytut Statystyki i Demografii SGH poświęcone prof. Jerzemu Z. Holzerowi. Seminarium  zwieńczyło nadanie jednej z auli SGH imienia Prof. Jerzego Z. Holcera.

3. Dnia 21 marca 2017r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu  odbyło sie wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego zaprezentowano wyniki projektu AGENTA. Dr Agnieszka Chloń-Dominczak oraz dr Paweł Strzelecki zaprezentowali wyniki swoich prac w zakresie powiązań pomiędzy starzeniem się ludności, rynkiem pracy a finansami publicznymi. 

4. Dnia 26 września 2017r. podczas Konferencji ESPAnet Polska na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego prof. Irena E. Kotowska zaprezentowała referet pn.  Polityka rodzinna w świetle badań nad przemianami rodziny w Europie w ramach projektu Families and Societies a propozycje rozwiązań Komisji Europejskiej dotyczące urlopów dla rodziców.