2017 rok

1. Dnia 16.01.2017r. odbyło się wspólne posiedzenie  Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Rządowej Rady Ludnościowej, które poświęceone było pamięci Prof. Zbigniewa Strzeleckiego. Podczas spotkania zaprezentowano bogaty i interdyscyplinarny dorobek zawodowy Profesora Strzeleckiego i jego wkład w zycie naukowe i publiczne.

2. Dnia 15  lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN, współorganizowane przez Instytut Statystyki i Demografii SGH poświęcone prof. Jerzemu Z. Holzerowi. Seminarium  zwieńczyło nadanie jednej z auli SGH imienia Prof. Jerzego Z. Holcera.

3. Dnia 21 marca 2017r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu  odbyło sie wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego zaprezentowano wyniki projektu AGENTA. Dr Agnieszka Chloń-Dominczak oraz dr Paweł Strzelecki zaprezentowali wyniki swoich prac w zakresie powiązań pomiędzy starzeniem się ludności, rynkiem pracy a finansami publicznymi. 

2016 rok

1. Dnia 28.10.2016r. odbyło się  zebranie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Porządek spotkania obejmował:

Godz. 11:00-11.30

- wybory uzupełniające do KND PAN (stali eksperci współpracujący z KND)

- przedstawienie ustaleń dot. konferencji depopulacyjnej,

- sprawy różne

Godz. 11:30-13:00 – część otwarta spotkania:

- mgr Zuzanna Brzozowska, dr Moinika Mynarska - Intencje prokreacyjne Polaków i ich realizacja - analizy na podstawie Generations and Gender Survey (GGS-PL), 2010 vs.2014. Materiał informacyjny znajduje sie w załączonym pliku.

 

2. Dnia 4.04.2016r. odbyło się  zebranie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Porządek spotkania obejmował:

Godz. 11:00-12.00

- wybory uzupełniające do KND PAN

- przedstawienie ustaleń Prezydium KND PAN dotyczących  planu działania w 2016 roku i zamierzeń na następne lata

- sprawy różne

Godz. 12:00-14:00 – część otwarta spotkania:

- Dorota Szałtys, zastępca dyrektora Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS - Zobowiązania krajów UE (art. 8 Rozporządzenia 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii) dotyczące opracowania studium wykonalności - analiza stanu prac prowadzonych przez GUS.  Materiał informacyjny znajduje sie w załączonych plikach (plik1, plik2).