2018 rok

W dniu 12 grudnia 2018r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN i dotyczyło głównie przyszłości wydawniczej Studiów Demograficznych.

Ponadto uzgodnienia Prezydium KND są dokonywane poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

2017 rok

W dniu 26 kwietnia 2017r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN - poczas konferencji ESPAnet na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.Tematyka obrad dotyczyła:

  • finansowania i przyszłości Studiów Demograficznych,
  • omówienie konferencji pn. Depopulacja na nowy paradygmat rozwoju maist i regionów, która odbyła sie w Łodzi i Spale w dniach 20-22 kwietnia 2017r.

Ponadto uzgodnienia Prezydium KND były dokonywane poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

2016 rok

W dniu 11 kwietania 2016r. odbyło się Posiedzenie Prezydium KND w Warszawie. Tematyka obrad dotyczyła:

  • uzupełnienia składu Prezydium i KND,
  • tematyki i formuły spotkań plenarnych KND
  • strony internetowej KND
  • planowanej w latach kolejnych konferencji KND
  • współpraca KND z innymi komitetami PAN i z GUS.

Ponadto uzgodnienia Prezydium KND były dokonywane poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

2015 rok

Uzgodnienia Prezydium KND były dokonywane poprzez pocztę elektroniczną/telefonicznie i dotyczyły:

  • konferencji demograficznej organizowanej w Poznaniu w czerwcu 2015 r.
  • powołania zespołu członków KND, który uczestniczył w procedurze oceny czasopism
  • postępowanie dotyczące wyłonienia kandydatów do nagrody Wydziału I z demografii.