1.  Nagroda naukowa Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych z demografii w 2018 roku

W dniu 13.12. 2018 r. o godzinie 11:00 odbędzie się wręczenie nagród naukowych Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych w 2018 r. Decyzją zebrania plenarnego Wydziału I nagrodę naukową z demografii otrzymała dr hab. Elżbieta Gołata, prof.UEP, za książkę Koniec ery tradycyjnych spisów ludności, Poznań 2018.

Laureatce nagrody serdecznie gratulujemy!

2.  Wspólne posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN
 

W dniu 12.12.2018 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN organizowane we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Będzie ono poświęcone tematyce Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 11:30 w GUS w Warszawie, Al. Niepodległości 208, sala 149.

Program posiedzenia jest następujący:

11:30 - 11:40 - otwarcie wspólnego posiedzenia Komitetów (I.E. Kotowska, K. Jajuga)

11:40 - 12:05 Dominik Rozkrut, Narodowy Spis Powszechny 2021

12:05 - 12:30 Elżbieta Gołata, Spis ludności wobec wyzwań statystycznych i demograficznych

12:30 - 12:55 Przemysław Śleszyński, Spis powszechny a potrzeby informacyjne dla analiz geograficznych

12:55 - 13:15 Przerwa

13:15 - 14:45 Dyskusja

14:45 - zakończenie spotkania - dr Dominik Rozkrut, prezes GUS.


 3. W dn. 27.XI.2018 roku odbył się IV Kongres Gospodarki Senioralnej pt. jest „Świat na miarę wieku czyli srebrna rewolucja na rynku konsumenckim” organizowany cyklicznie z inicjatywy Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Tematyka kongresu dotyczyła dostosowania otoczenia i rynku do zmieniających się potrzeb osób w wieku 55+ oraz określenia potencjału rynkowego w segmentach srebrnej gospodarki.
 
W wystąpieniu otwierającym kongres Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i członek KND PAN, mówiła o tym „Jak dopasować świat do wieku w długowiecznym społeczeństwie?”. Ponadto w prezentacji, przygotowanej wspólnie z Mateuszem Jaworowskim, przedstawiła wnioski z badania Silver Book 2019. Jest to pierwszy w Polsce kompleksowy raport o konsumentach w wieku 55+ przygotowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz KANTAR Polska S.A.
 
Prezentację wraz z informacją o badaniu można znaleźć pod adresem: https://kigs.org.pl/silver-book/
 
Prof. Irena E.Kotowska, przewodnicząca KND PAN, uczestniczyła w debacie panelowej na temat „Ile dziś jest wart rynek produktów i usług, których odbiorcą jest klient 55+? Ile będzie on wart za 10 lat?”
 
4. We wrześniu 2018 r. KND PAN przekazał GUS swe stanowisko wobec niektórych zapisów projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Chodzi przede wszystkim o zapis dotyczący okresu przechowywania danych indywidualnych.

Stanowisko przygotowali członkowie KND PAN: Dariusz Chojecki, Elżbieta Gołata, Irena E. Kotowska, Cezary Kuklo i Przemysław Śleszyński. Plik do pobrania: 1  2  3  4