1. Zapraszamy na konferencję naukową pn. Investing in Families. Social Policy and Social Practice in Central and Eastern Europe, która odbędzie się w Łodzi w dniach 24-26 kwietnia 2019. Konferencja jest V edycją organizowanych co dwa lata przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ spotkań poświęconych polityce społecznej i pracy socjalnej z rodzinami i dziećmi.

Szczegółowe informacje o konferencji, jej ramowym programie i key-note speakerach znajdą Państwo zarówno w języku polskim, jak i angielskim na stronie: http://social.investments.uni.lodz.pl/

2.  Nagroda naukowa Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych z demografii w 2018 roku

W dniu 13.12. 2018 r. odbyło się wręczenie nagród naukowych Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych w 2018 r. Decyzją zebrania plenarnego Wydziału I nagrodę naukową z demografii otrzymała dr hab. Elżbieta Gołata, prof.UEP, za książkę Koniec ery tradycyjnych spisów ludności, Poznań 2018.

Laureatce nagrody serdecznie gratulujemy!

3.  Wspólne posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN

W dniu 12.12.2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN organizowane we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Było ono poświęcone tematyce Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Program posiedzenia obejmował nastepujące wystąpienia: 

- Dominik Rozkrut, Narodowy Spis Powszechny 2021

- Elżbieta Gołata, Spis ludności wobec wyzwań statystycznych i demograficznych

-  Przemysław Śleszyński, Spis powszechny a potrzeby informacyjne dla analiz geograficznych

Spotkanie zakończyła ciekawa dyskusja i podsumowanie pana Dominika Rozkruta, Prezesa GUS.

 
 4. W dn. 27.XI.2018 roku odbył się IV Kongres Gospodarki Senioralnej pt. jest „Świat na miarę wieku czyli srebrna rewolucja na rynku konsumenckim” organizowany cyklicznie z inicjatywy Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Tematyka kongresu dotyczyła dostosowania otoczenia i rynku do zmieniających się potrzeb osób w wieku 55+ oraz określenia potencjału rynkowego w segmentach srebrnej gospodarki.
W wystąpieniu otwierającym kongres Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i członek KND PAN, mówiła o tym „Jak dopasować świat do wieku w długowiecznym społeczeństwie?”. Ponadto w prezentacji, przygotowanej wspólnie z Mateuszem Jaworowskim, przedstawiła wnioski z badania Silver Book 2019. Jest to pierwszy w Polsce kompleksowy raport o konsumentach w wieku 55+ przygotowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz KANTAR Polska S.A.
Prezentację wraz z informacją o badaniu można znaleźć pod adresem: https://kigs.org.pl/silver-book/
Prof. Irena E.Kotowska, przewodnicząca KND PAN, uczestniczyła w debacie panelowej na temat „Ile dziś jest wart rynek produktów i usług, których odbiorcą jest klient 55+? Ile będzie on wart za 10 lat?”
5. We wrześniu 2018 r. KND PAN przekazał GUS swoje stanowisko wobec niektórych zapisów projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Chodzi przede wszystkim o zapis dotyczący okresu przechowywania danych indywidualnych.

Stanowisko przygotowali członkowie KND PAN: Dariusz Chojecki, Elżbieta Gołata, Irena E. Kotowska, Cezary Kuklo i Przemysław Śleszyński. Plik do pobrania: 1  2  3  4