1a. Informacja uzupełniająca dotycząca wyborów do komitetów naukowych PAN 

Zgodnie z pismem prof. Romualda Zabielskiego, wiceprezesa PAN, informujemy, że w dniach 29.11.- 06.12.2019 zostanie ponownie otwarty system wyborczy: https://wyborykomitety.pan.pl/.
 
Możliwe jest zatem zarejestrowanie się w systemie lub poprawa deklaracji dokonanych w ramach wcześniejszej rejestracji. Prosimy o zwrócenie uwagi na wprowadzanie afiliacji rozumianej jako nazwa uczelni, instytutu PAN, czy innej jednostki badawczej.

Prof. Ireneusz Kuropka, przewodniczący Komisji Wyborczej KND PAN

Prof. Irena E.Kotowska, przewodnicząca KND PAN 

 

1b.  Rozpoczęły się wybory do komitetów naukowych PAN. Regulamin wyborów. 

Na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/ jest podany  HARMONOGRAM WYBORÓW CZŁONKÓW KOMITETÓW NAUKOWYCH PAN
 

07-08.11.2019                       ogłoszenie wyborów

12-20.11.2019                       rejestracja kandydatów w systemie wyborczym

22.11-4.12. 2019                   weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN

05-06.12.2019                       weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN

09-11.12.2019                       weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym

16-20.12.2019                       wybory

06-15.01.2020                       wybory uzupełniające.

W imieniu własnym i prof. Ireneusza Kuropki, przewodniczącego Komisji Wyborczej KND PAN,  zwracam się z prośbą do Członków KND PAN, by:

  • zarejestrowali się w systemie wyborczym do 20.11.2019 - rejestracji można dokonać na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/,
  • upowszechnili informację o wyborach w swych kręgach akademickich, powiadamiając samodzielnych pracowników naukowych o warunkach udziału w wyborach. 
Ponadto wyjaśniamy, że zgodnie z instrukcją wyborczą:
  • wybory przeprowadzane są drogą elektroniczną, głosowanie jest bezpośrednie i tajne w systemie wyborczym PAN, będącym narzędziem pomocniczym.
  • Wybór nowego składu komitetów naukowych odbędzie się na podstawie Uchwały Nr 50/2019 z dnia 17 września 2019 w sprawie regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.
  • Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy zarejestrowani w systemie wyborczym z wyjątkiem członków PAN oraz członków AMU, którzy posiadają tylko prawo czynne. Otrzymanie członkostwa w komitetach przez członków korporacji odbywa się w innym trybie.
  • Osoby nie będące członkami AMU oraz PAN są uprawnione do głosowania tylko i wyłącznie w jednym komitecie, do którego kandydują lub jeśli nie kandydują, są uprawnieni do głosowania w jednym wybranym przez siebie komitecie.
  • Członkowie PAN oraz członkowie AMU, mogą głosować w dwóch wybranych przez siebie komitetach.

 

Prof. Irena E.Kotowska, przewodnicząca KND PAN 

Prof. Ireneusz Kuropka, przewodniczący Komisji Wyborczej KND PAN

 

2. W dniu 14 listopada 2019 r.,  w godz. 12:00 - 14:00 odbędzie się kolejne wspólne spotkanie komitetów naukowych PAN i GUS dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Omawiane będą  głównie wyniki spisu próbnego, jaki odbył się w październiku 2019. Przed tym spotkaniem o godz. 11:00 odbędzie się ostatnie w tej kadencji krótkie  posiedzenie Komitetu  Nauk Demograficznych PAN. 

 

3. W dniu 30.10.2019 (środa) odbyło się posiedzenie KND PAN. Program posiedzenia obejmował następujące punkty:

- wybory do komitetów naukowych PAN 
- informacja o czasopismach Studiach Demograficznych i Przeszłości Demograficznej Polski
- informacja o działaniach KND PAN w drugim półroczu 2019 r.

Posiedzenie było połączone z seminarium na temat "Polityka rodzinna wobec przemian rodziny", w którym  uczestniczyli członkowie Sekcji Socjologii Rodziny PTS.  Przedstawiono dwa wystąpienia prof. Iwony Taranowicz (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, przewodnicząca Sekcji Socjologii Rodziny PTS) i  prof. Ireny E.Kotowskiej. Streszczenie wystąpień. Prezentacja 1. Prezentacja 2.

 

4.Można juź przesyłać zgłoszenia artykułów i abstraktów na Europejską Konferencje Populacyjną 2020 - European Population Conference 2020 (EPC 2020), która zorganizowana jest we współpracy z Uniwersytetm w Padwie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 listopada 2019r. Wiecej informacji można znależć na stronie: https://www.eaps.nl/european-population-conference-2020

 

5. W dniach 3-5 lipca 2019r. odbyła się konferencja MET 2019 - Metodologia Badan Statystycznych. Główny Urząd Statystyczny we współpracy z  Polskim Towarzystwem Statystycznym zainicjował tym samym cykl spotkań ekspertów statystyki publicznej polskiej i międzynarodowej, z przedstawicielami: środowiska naukowego, decydentów i praktyków zarządzania oraz biznesu i użytkowników badań statystycznych. Wiecej informacji dostępne na stronie http://met2019.stat.gov.pl/

6. W dniu  2 lipca 2019 o godz. 12:00 w sali 730 w siedzibie GUS przy Al.Niepodległości 208  odbyło się wspólne spotkanie trzech komitetów PAN: Komitetu Nauk Demograficznych, Komitetu Statystyki i Ekonometrii oraz Komitetu Nauk Geograficznych, organizowane z inicjatywy Prezesa GUS  dr. Dominika Rozkruta. Było to drugie spotkanie poświęcone dyskusji nad Narodowym Spisem Powszechnym 2020 - do aktualnej wersji założeń NSP 2020 odniosą się dyskutanci reprezentujący komitety. 

 

7. W dniu 25.06.2019r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP  odbyła się konferencja Rządowej Rady Ludnościowej pn. "Migracje a sytuacja demograficzna Polski."  

 

7. W dniu 17.05.2019r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego prezentację wygłosiła dyrektor Departamentu Badań Demograficznych GUS Dorota Szałtys wraz z zespołem. Tematem wystąpienia była  "Informacja o propozycji Eurostatu dotyczącej  nowych definicji ludności i migracji". 

 

9. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas zebrania plenarnego Komitetu Nauk Demograficznych PAN, które odbyło się  dniu 1.04.2019r. Prezentację wygłosił dr Krzysztof Tymicki. Tematem wystąpienia były "Zmiany płodności w Polsce w ujęciu przekrojowym i kohortowym: kontekst opóźniania i odbudowy". Do pobrania: abstrakt. Pełna prezentacja dostępna po wysłaniu maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

10. Dnia 7 marca 2019r. odbyło się Seminarium pt. "30-lecie Okrągłego Stołu - konsekwencje dla polityki społecznej". Więcej informacji znajduje się na stronie: http://ptps.org.pl/seminarium-naukowe-30-lecie-okraglego-stolu-w-polsce-konsekwencje-dla-polityki-spolecznej/

 

11. W dniach 24-26 kwietnia 2019r. w Łodzi odbyła się konferencja naukowa pn. "Investing in Families. Social Policy and Social Practice in Central and Eastern Europe". Konferencja ta była V edycją spotkań organizowanych co dwa lata przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ, poświęconych polityce społecznej i pracy socjalnej z rodzinami i dziećmi.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo zarówno w języku polskim, jak i angielskim na stronie: http://social.investments.uni.lodz.pl/

 

12.  Nagroda naukowa Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych z demografii w 2018 roku

W dniu 13.12. 2018 r. odbyło się wręczenie nagród naukowych Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych w 2018 r. Decyzją zebrania plenarnego Wydziału I nagrodę naukową z demografii otrzymała dr hab. Elżbieta Gołata, prof.UEP, za książkę Koniec ery tradycyjnych spisów ludności, Poznań 2018.

Laureatce nagrody serdecznie gratulujemy!

 

13.  Wspólne posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN

W dniu 12.12.2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN organizowane we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Było ono poświęcone tematyce Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Program posiedzenia obejmował nastepujące wystąpienia: 

- Dominik Rozkrut, Narodowy Spis Powszechny 2021

- Elżbieta Gołata, Spis ludności wobec wyzwań statystycznych i demograficznych

-  Przemysław Śleszyński, Spis powszechny a potrzeby informacyjne dla analiz geograficznych

Spotkanie zakończyła ciekawa dyskusja i podsumowanie pana Dominika Rozkruta, Prezesa GUS.

 
14. W dn. 27.XI.2018 roku odbył się IV Kongres Gospodarki Senioralnej pt. jest „Świat na miarę wieku czyli srebrna rewolucja na rynku konsumenckim” organizowany cyklicznie z inicjatywy Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Tematyka kongresu dotyczyła dostosowania otoczenia i rynku do zmieniających się potrzeb osób w wieku 55+ oraz określenia potencjału rynkowego w segmentach srebrnej gospodarki.
W wystąpieniu otwierającym kongres Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i członek KND PAN, mówiła o tym „Jak dopasować świat do wieku w długowiecznym społeczeństwie?”. Ponadto w prezentacji, przygotowanej wspólnie z Mateuszem Jaworowskim, przedstawiła wnioski z badania Silver Book 2019. Jest to pierwszy w Polsce kompleksowy raport o konsumentach w wieku 55+ przygotowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz KANTAR Polska S.A.
 
Prezentację wraz z informacją o badaniu można znaleźć pod adresem: https://kigs.org.pl/silver-book/
Prof. Irena E.Kotowska, przewodnicząca KND PAN, uczestniczyła w debacie panelowej na temat „Ile dziś jest wart rynek produktów i usług, których odbiorcą jest klient 55+? Ile będzie on wart za 10 lat?”
15. We wrześniu 2018 r. KND PAN przekazał GUS swoje stanowisko wobec niektórych zapisów projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Chodzi przede wszystkim o zapis dotyczący okresu przechowywania danych indywidualnych.

Stanowisko przygotowali członkowie KND PAN: Dariusz Chojecki, Elżbieta Gołata, Irena E. Kotowska, Cezary Kuklo i Przemysław Śleszyński. Plik do pobrania: 1  2  3  4