1. Prezentujemy Państwu Uchwałę nr 4/2020 Komitetu Nauk Demograficznych PAN   w sprawie poparcia stanowiska Komitetu Nauk Prawnych PAN dotycząego pracy nad wykazem czasopism. Treść Uchwały.

 

2. Prezentujemy Państwu Uchwałę nr 3/3030 Komitetu Nauk Demograficznych PAN w sprawie w sprawie poparcia apelu Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Treśc Uchwały.

 

3. Prezentujemy Państwu  Stanowisko członków Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. Treść Stanowiska.

 

4. Polecamy uwadze  IX E-Konferencję Komitetu Badań nad Migracjami PAN "Procesy migracyjne: wyzwania w zakresie integracji społeczno-kulturowej i ekonomicznej", która odbędzie  18-20 listopada 2020 r.  w formie e-konferencji na platformie zoom. Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie: https://caspar.uek.krakow.pl/ix-e-konferencja-komitetu-badan-nad-migracjami-pan/

 

5. Apel Instytutu Zdrowia Publicznego w związku z sytuacja pandemii

W imieniu Komitetu Nauk Demograficznych PAN popieramy  apel zatroskanych z Instytutu Zdrowia Publicznego (CM UJ w Krakowie), Fundacji Naukowej CASE oraz Rady Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego  "Co należy zrobić dla systemu ochrony zdrowia w sytuacji pandemii" opublikowany na stronie IZP https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/blog/co-nalezy-zrobic-dla-systemu-ochrony-zdrowia-w-sytuacji-pandemii/#.
 
W sytuacji globalnego kryzysu epidemicznego hasło „wszystkie ręce na pokład” jest oczywiste, ale także wtedy nie można wyłączyć myślenia „i co dalej” i „co poza” sferą bezpośredniego zagrożenia koronawirusem. Pamiętajmy, że decyzje tymczasowe trwają najdłużej i warto zawsze pomyśleć, co będzie, jeśl
izp.wnz.cm.uj.edu.pl

 

Obecna pandemia jak i  rosnące zagrożenie pojawiania się nowych chorób i nawrotu istniejących chorób zakaźnych, sygnalizowane w badaniach nad umieralnością od dwóch dekad, a  także obserwowany od 2017 r.  spadek długości życia Polaków wymagają  zasadniczej zmiany podejścia do roli systemu ochrony zdrowia zarówno dziś, gdy zmagamy się z koronawirusem COVID-19, jak i jutro, przygotowując się do nowej rzeczywistości. Apel  łączy te perspektywy.

Prezydium KND PAN

 

6. Inauguracja nowej kadencji Komitetu Nauk Demograficznych PAN

 

W dniu 18.02.2020 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN w kadencji 2020-2023. Prof. dr hab. Andrzej Buko, Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN wręczył powołania członkom Komitetu oraz poprowadził wybory władz Komitetu.

Przewodniczącą-elektem została prof. Elżbieta Gołata (UE w Poznaniu), zaś jej zastępcami prof. Jolanta Grotowską-Leder (SGGW) oraz prof. Ireneusz Kuropka (UE we Wrocławiu).  Do Prezydium Komitetu wybrano prof. Irenę E. Kotowską (SGH),  prof. Sławomira Kurka (UP w Krakowie) oraz  prof. Danielę  Szymańską (UMK). Sekretarzem technicznym KND PAN będzie nadal dr Izabela Grabowska (SGH), która pełniła tę funkcję w poprzedniej kadencji. Powiększenie składu Komitetu o specjalistów będzie dokonane po uzgodnieniach listy kandydatów w gronie członków Komitetu oraz Prezydium KND PAN.