1. Informujemy z radością, że prof. Elżbieta Gołata - Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akadaemii Nauk została Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

2. Informujemy, że prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska - członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk  została powołana przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.