1. Polecamy uwadze wywiady człoknów KND  prof. Przemysława Śleszynskiego oraz prof. Danieli Szymańskiej. Poniżej znajdują się linki do wywiadów.

http://www.rp.pl/Temat-tygodnia/303189897-Trzeba-zapobiec-tej-tragedii.html

http://inteligentnemiastairegiony.pl/technologie/inteligentny-urzad-2/516-potrzeba-ponad-20-lat-na-poprawienie-demografii-w-polsce-rozmowa-z-dr-hab-prof-igipz-pan-przemyslawem-sleszynskim-pan

https://plus.nowosci.com.pl/nasza-cywilizacja-nie-zdaje-egzaminu-z-zycia-ilu-nas-bedzie-na-ziemi-po-2050-roku/ar/13770223

2. Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne zorganizowały II Kongres Statystyki Polskiej, który odbył się w Warszawie w dniach 10-12 lipca 2018 r. i zainaugurowały tym samym oficjalne obchody 100-lecia ustanowienia Głównego Urzedu Statystycznego.

Kongres trwał trzy dni. Podczas kongresu odbyło się szereg sesji tematycznych, w tym panel jubileuszowy dotyczący historii statystyki polskiej, a także sesje poświęcone statystyce polskiej na arenie międzynarodowej, metodologii badań statystycznych, statystyce matematycznej, statystyce regionalnej, statystyce ludności, statystyce społecznej i gospodarczej, problematyce danych statystycznych oraz statystyce sportu i turystyki.

W obradach, podczas których podkreślony został wkład Polaków do światowej skarbnicy wiedzy statystycznej, wzięli udział przedstawiciele zagranicznych instytucji i jednostek naukowych.

KND PAN uczestniczył w organizacji Kongresu i odpowiadał za współorganizowanie sesji dotyczących statystyki ludności. W szczególności prof. Irena E.Kotowska oraz dr hab. Elżbieta Gołata, prof.UEP, były organizatorkami dwóch sesji:

Sesja 5. Statystyka ludności I

- Gołata Elżbieta,Spis ludności wobec wyzwań demograficznych i społecznych

- Szałtys Dorota, Parentyzacja – nowe źródła i metody oszacowania liczby i struktury rodzin w Polsce

- Szołtysek Mikołaj, Staropolskie spisy ludności i ich wkład do demografii historycznej Europy

Sesja 17. Statystyka ludności II

- Kotowska Irena, Kurkiewicz Jolanta, Dane o ludności i procesach ludnościowych z perspektywy ewolucji badań demograficznych

- Matysiak Anna, Czy dokonuje się zmiana związku między wykształceniem a urodzeniem drugiego dziecka? Analiza porównawcza poziomu płodności i kalendarza urodzeń w wybranych krajach europejskich

- Strzelecki Paweł, Rola badań ankietowych imigrantów w uzupełnieniu wiedzy na temat wpływu przepływów migracyjnych na rynek pracy i bilans płatniczy Polski.

 

3. Informujemy z radością, że prof. Elżbieta Gołata - Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akadaemii Nauk została Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

4. Informujemy, że prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska - członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk  została powołana przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.