Zdenek Pavlik 1

 

Prezentujemy poniżej sylwetki osób zasłużonych dla KND, które wniosły istotny wkład w prace Komitetu.

 

1. Prof. Janina Jóźwiak

2. Prof. Zbigniew Strzelecki

3. Prof. Mirosława Gazinska

4. Prof. Kazimierz Zając

5. Prof. Elzbieta Kryńśka

6. Prof. Izasław Frenkel

7. Prof. Piotr Eberhardt