2022 rok

-                 Spotkania Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN odbywają się w trybie ciągłym. 

2021 rok

-                Posiedzenie 14.06.2021 oraz 25.06.2021 - tematem posiedzeń była ekspertyza KND PAN pn. „Pandemia oraz jej skutki zdrowotne i demograficzne”,

-                Posiedzenie 08.04.2021 - omówienie kwestii bieżących

-                Posiedzenie 22.01.2021 - tematem posiedzenia była współpraca z KNH PAN w zakresie propozycji organizacji wspólnego seminarium dotyczącego spisów powszechnych na ziemiach polskich w ujęciu historycznym wraz z panelem ekspertów w zakresie wniosków z tych doświadczeń dla obecnych spisów. Poruszono kwestie organizacyjne związane z kolejnymi posiedzeniami plenarnymi KND PAN.

2020 rok

 

-           Posiedzenie 28.04.2020 -  tematem obrad było ustalenie listy ekspertów, o których zostanie uzupełniony skład KND PAN, nowy regulamin KND PAN, wyniki ankiety wypełnionej przez członków Komitetu, aktywizacja członków KND PAN, plan pracy na najbliższą kadencję, w tym: sposób działania KND PAN w warunkach pandemii, zadania KND PAN w związku z pandemią.

-           Posiedzenie 23.06.2020 – w części sprawy merytoryczne podjęto:

 1. dyskusję nad współpracą z KZP w organizacji dyskursu nad zahamowaniem wzrostu oczekiwanego trwania życia i analiz śmiertelności. Prezydium desygnowało z ramienia KND prof. I. Kuropkę do koordynacji prac merytorycznych (ustalenie prelegentów, terminu, formy spotkania).
 2. dyskusja nad tematami wymagającymi dyskursu w ramach KND w bieżącej kadencji - dokonano także podziału merytorycznego obszarów tematycznych, którymi będzie zajmował się KND.

-           Posiedzenie 23.09.2020 – przedmiotem dyskusji były uwagi do nowego regulaminu KND PAN, współpraca z GUS i zaangażowanie Komitetu  w spis powszechny 2021, plan połączonego spotkania Prezydium KND PAN i Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz program kolejnego posiedzenia plenarnego KND PAN.

-           Posiedzenie 28.10.2020 – wspólne posiedzenie KND PAN i Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, w ramach którego omówiono plany wspólnych działań, głównie w obszarze analiz umieralności. Uznano z konieczne podjęcie wspólnych działań na wielu płaszczyznach związanych ze zdrowiem publicznym. Potrzebę  współpracy uwidoczniła wyraźnie pandemia koronawirusa. Celem wspólnych działań powinno być zwiększenie świadomości całego środowiska naukowego w zakresie potrzeby finansowania badań i analiz w zakresie zdrowia publicznego, w tym z uwzględnieniem przestrzennego zróżnicowania zjawisk.

Ponadto, prace w ramach Prezydium KND odbywają sie drogą elektroniczną.

2019 rok

Posiedzenia Prezydium KND w 2019 r. odbywają się drogą elektronicną oraz podczas posiedzeń plenarnych KND.

2018 rok

W dniu 12 grudnia 2018r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN i dotyczyło głównie przyszłości wydawniczej Studiów Demograficznych.

Ponadto uzgodnienia Prezydium KND są dokonywane poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

2017 rok

W dniu 26 kwietnia 2017r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN - poczas konferencji ESPAnet na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.Tematyka obrad dotyczyła:

 • finansowania i przyszłości Studiów Demograficznych,
 • omówienie konferencji pn. Depopulacja na nowy paradygmat rozwoju maist i regionów, która odbyła sie w Łodzi i Spale w dniach 20-22 kwietnia 2017r.

Ponadto uzgodnienia Prezydium KND były dokonywane poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

2016 rok

W dniu 11 kwietania 2016r. odbyło się Posiedzenie Prezydium KND w Warszawie. Tematyka obrad dotyczyła:

 • uzupełnienia składu Prezydium i KND,
 • tematyki i formuły spotkań plenarnych KND
 • strony internetowej KND
 • planowanej w latach kolejnych konferencji KND
 • współpraca KND z innymi komitetami PAN i z GUS.

Ponadto uzgodnienia Prezydium KND były dokonywane poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

2015 rok

Uzgodnienia Prezydium KND były dokonywane poprzez pocztę elektroniczną/telefonicznie i dotyczyły:

 • konferencji demograficznej organizowanej w Poznaniu w czerwcu 2015 r.
 • powołania zespołu członków KND, który uczestniczył w procedurze oceny czasopism
 • postępowanie dotyczące wyłonienia kandydatów do nagrody Wydziału I z demografii.