Logo konferencji

 

W dniach 13-14 czerwca Komitet Nauk Demograficznych PAN zorganizował konferencję naukową „Zrozumieć zmianę demograficzną”, która odbyła się w ramach III Kongresu Demograficznego.

Była ona poświęcona przemianom demograficznym w Polsce po 1989 r. na tle trendów demograficznych w Europie.

Transmisja dostępna jest  na stronie: 
https://konferencja.pan.pl/zmiana-demograficzna/

Ramowy Program Konferencji

 

Prezentacje:

  • sesje 1-3

Dubravka Šuica, Wiceprzewodnicząca KE, Komisarz ds. Demokracji i Demografii - wystapienie wprowadzające (nagranie)

I.E.Kotowska: Zmiana demograficzna w Polsce 

T.Sobotka: Fertility and family change in Europe

A.Matysiak: Fertility and the labour market

  • sesja 4

J. Grotowska-Leder: Wzory tranzycji do dorosłości młodych dorosłych Polaków

K.Szafraniec: Rodzina i  rodzicielstwo w perspektywie pokoleniowej

I. Taranowicz:  Kulturowe uwarunkowania zmian relacji intymnych

K.Suwada: Łączenie pracy zawodowej i życia rodzinnego przez rodziców w Polsce

J. Szczepaniak-Sienniak: Dzietność w Polsce a instrumenty wybranych polityk publicznych

M.Mynarska: głos w dyskusji

  • sesja 5

I.Kuropka: Zdrowie i trwanie życia - sukcesy i porażki

W.Wróblewska: Życie coraz dłuższe czy wciąż zbyt krótkie. Perspektywa historyczna i aktualne zmiany oczekiwanego trwania życia w Polsce

T. Zdrojewski, B.Wojtyniak: Dlaczego mimo znacznego obniżenia natężenia zgonów z powodu chorób układu krążenia ciągle znaczny dystans dzieli Polskę od najlepszych w tym obszarze krajów?

J.Didkowska: (R)ewolucja  w epidemiologii chorób nowotworowych w Polsce

M.Rosińska: Czy Covid-19 musiał spowodować tak znaczne straty potencjału ludzkiego w Polsce?

  • sesja 6

Jakub Bijak: Czy migracje można przewidzieć? 

Anna Janicka, Agnieszka Fihel, Marek Okólski: Polska jako kraj imigracyjny: prognoza migracji międzynarodowych i ich konsekwencji dla starzenia się ludności

  • sesja 7

A. Zborowski: Decentralizacja przestrzenna versus reurbanizacja regionu miejskiego

T. Kaczmarek: Suburbanizacja wyzwaniem dla polityk lokalnych. Przykład aglomeracji poznańskiej

P. Śleszyński: Kierunki migracji wewnętrznych Polski po 1989 r. a procesy suburbanizacji

J. Gałka: Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

  • sesja 8

P. Szukalski: Zmiana struktury wieku ludności: niekończąca się opowieść?  

M. Stanny: Procesy demograficzne i ich implikacje dla struktury społeczno-zawodowej

P.Strzelecki: Generacje a wykształcenie i aktywność na rynku pracy