„Przeszłość Demograficzna Polski” jest czasopismem, na którego łamach prezentowane są zagadnienia odnoszące się do populacji historycznych; w tym wybranych grup lub kategorii społeczno-zawodowych. W ujęciach mikro preferowane są badania oparte na indywidualnym materiale statystycznym o charakterze masowym, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki źródłowej. Periodyk jest otwarty na prace z pogranicza demografii historycznej i innych (sub)dyscyplin naukowych – np. paleodemografii, demografii formalnej, historii społecznej i gospodarczej, historii medycyny, geografii historycznej i geografii ludności, antropologii społecznej, statystyki i informatyki – o ile dają one możliwość bardziej pełnego i wielowymiarowego rozpatrywania procesów demograficznych w przeszłości. Zakres terytorialny zainteresowań PDP obejmuje przede wszystkim obszary dawnego i obecnego państwa polskiego, bez względu na ich aktualną, bądź byłą przynależność. Jednak czasopismo nie zamyka się na artykuły odnoszące się do innych terenów, zwłaszcza w tych wypadkach, gdy przedstawiają one stosowny materiał porównawczy, bądź dają narzędzia metodologiczne możliwe do zastosowania w badaniach rodzimych.

Czasopismo "Przeszłość Demograficzna Polski” w latach 2019–2020 objęte jest finansowaniem w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych".
 
Przeszłość Demograficzna Polski znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki - 70 pkt. 
 
Strona wydawnicza PDP, na której można znaleźć więcej informacji na temat pisma znajduje się pod adresem:
 
Rada naukowa PDP
 

Jan Berger
Ewa Frątczak
Marek Górny
Irena E. Kotowska
Krzysztof Mikulski (przewodniczący)
Ludmiła Nesladkova
Marek Okólski
Dominik Rozkrut
Krzysztof Zamorski

 
Komitet redakcyjny
 

Marta Chmiel-Chrzanowska, sekretarz redakcji (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Dariusz K. Chojecki, redaktor naczelny (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Antoinette Fauve-Chamoux (Szkoła Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych, Francja) 

Rolf Gehrmann (Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy)

Cezary Kuklo, zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Radek Lipovski (Uniwersytet Ostrawski, Czechy)

Mikołaj Szołtysek (Uniwersytet Warszawski, Polska; Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy)

Jurgita Verbickienė (Uniwersytet Wileński, Litwa) 

Yurii Voloshyn (Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. V.G. Korolenki, Ukraina)

Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Agnieszka Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

 

Polecamy także stronę www: demografiahistoryczna.pl