Z ogromnym smutkiem żegnamy

Profesor Krystynę Szafraniec

tragicznie zmarłą w dniu 3 września 2022 roku wybitną polską socjolożkę, związaną z Instytutem Socjologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a wcześniej z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

 

Profesor Krystyna Szafraniec była wieloletnią członkinią Komitetu Socjologii PAN,  założycielką i wieloletnią przewodniczącą Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS), członkinią Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) zasiadającą w zarządzie Sekcji RN30  Youth &  Generation.

Profesor Krystyna Szafraniec, powszechnie znana i ogromnie ceniona w Polsce i w Europie badaczka problematyki relacji pokoleniowych w kontekście przemian historycznych, współpracowała ze środowiskiem demografów. Dogłębna charakterystyka pokoleń i relacji międzypokoleniowych zawarta w Jej  monografii Pokolenia i polskie zmiany. 45 lat badań wzdłuż czasu (2022) pozwala lepiej zrozumieć i wyjaśnić mechanizm zmiany społecznej w określonych uwarunkowaniach historycznych. Jest także współautorką książki Pokolenia – solidarni w rozwoju pod red. A. Chłoń-Domińczak i J. Hausnera (2021), w której ukazano zagrożenia i szanse  rozwoju Polski generowane przez zmianę demograficzną. W naszej pamięci pozostanie Jej wystąpienie pt. Rodzina i  rodzicielstwo w perspektywie pokoleniowej podczas konferencji Zrozumieć zmianę demograficzną organizowanej w czerwcu 2022 roku przez Komitet Nauk Demograficznych PAN w ramach III Kongresu Demograficznego. Pogodne usposobienie Profesor Szafraniec i Jej życzliwość łączyła pokolenia, wpisując się w problematykę prowadzonych przez Nią badań.

Nagła śmierć Profesor Krystyny Szafraniec przekreśla nasze nadzieje na kontynuowanie wspólnego namysłu nad transformacją relacji międzypokoleniowych w Polsce. Jest to niepowetowana strata dla  środowiska naukowego, w tym zwłaszcza dla badaczy zgłębiających przyczyny zachodzącej zmiany społecznej.

Prof. Elżbieta Gołata, przewodnicząca KND PAN

Prof. Jolanta Grotowska-Leder, v-ce przewodnicząca KND PAN

Prof. Irena E. Kotowska, honorowa przewodnicząca KND PAN

 

Wyrazy najgłębszego współczucia przekazujemy Rodzinie Pani Profesor.

 

Kondolencje kierujemy również do członków Komitetu Socjologii PAN oraz

do zespołu pracowników z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Prezentujemy poniżej sylwetki osób zasłużonych dla KND PAN i rozwoju demografii. 

1. Prof. Janina Jóźwiak

2. Prof. Zbigniew Strzelecki

3. Prof. Mirosława Gazińska

4. Prof. Kazimierz Zając

5. Prof. Elżbieta Kryńska

6. Prof. Izasław Frenkel

7. Prof. Piotr Eberhardt

8. Prof. Zdenek Pavlik

9. Prof. Antoni Rajkiewicz

10. Prof. James W. Vaupel

11. Prof. Bożena Balcerzak-Paradowska