resized 207x280 maria cieslak   

 

Ze smutkiem i głębokim żalem przekazujemy wiadomość, że w dniu 23 kwietnia 2023 roku

zmarła Profesor Maria Cieślak,

emerytowana profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, wysoce zaangażowana w naukową aktywność wydawniczą. Kierowała najpierw Zakładem Teorii Prognoz i Demografii, a potem Katedrą Prognoz i Analiz Gospodarczych. Pełniła także funkcje prodziekan Wydziału Gospodarki Narodowej oraz  prorektor ds. dydaktyki w macierzystej uczelni. 

Jej wiedza i autorytet naukowy kształtowały rozwój kolejnych pokoleń demografów i statystyków, a dbałość o standardy pracy naukowej i przestrzeganie zasad etyki z jednoczesną życzliwością i otwartością w kontaktach nie tylko zawodowych tworzyły wzorzec, z którego mogliśmy czerpać w naszych działaniach. Jej wnikliwość i doświadczenie pomagały nam także w ostatnich latach, tak trudnych nie tylko dla środowiska naukowego. 

Głębokiemu żalowi towarzyszy wdzięczność za obecność Profesor w naszych indywidualnych biografiach zawodowych i wspólnych działaniach na rzecz środowiska naukowego, w tym zwłaszcza badaczy procesów ludnościowych.  

Składamy nasze serdeczne kondolencje bliskim współpracownikom prof. Marii Cieślak -  dr hab. Joannie Krupowicz, prof. UEW,  oraz dr hab. Ireneuszowi Kuropce  prof.UEW. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 kwietnia 2023 roku (sobota) o godz. 14:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. 

Elżbieta Gołata

Irena Elżbieta Kotowska

Prezentujemy poniżej sylwetki osób zasłużonych dla KND PAN i rozwoju demografii. 

1. Prof. Janina Jóźwiak

2. Prof. Zbigniew Strzelecki

3. Prof. Mirosława Gazińska

4. Prof. Kazimierz Zając

5. Prof. Elżbieta Kryńska

6. Prof. Izasław Frenkel

7. Prof. Piotr Eberhardt

8. Prof. Zdenek Pavlik

9. Prof. Antoni Rajkiewicz

10. Prof. James W. Vaupel

11. Prof. Bożena Balcerzak-Paradowska

12. Prof. Krystyna Szafraniec