**********************************************************************************************************************************************

KADENCJA 2024-2027

**********************************************************************************************************************************************

1.  Z radością zawiadamiamy, że PROF. DR HAB. ANNA MATYSIAK została wybrana wiceprezydentką Rady EAPS - European Association for Population Studies na kadencję 2024-2026. Serdecznie gratulujemy!

Dla podkreślenia rangi tego wyboru pragniemy poinformować, że od 2016 r. wiceprezydent/ka Rady wybrany/a na daną 2-letnią kadencję zostaje  prezydentem/tką w następnej kadencji.  W kadencji 2026-2028 prof. Anna Matysiak będzie zatem prezydentką Rady EAPS! 
 
Równocześnie pragniemy przypomnieć, że dokładnie 25 lat temu prof. Janina Jóźwiak została wiceprezydentką EAPS (kadencja 1999-2003), a potem wybrano ją na prezydentkę EAPS (2003-2008).  

 

2. Komitet Nauk Demograficznych PAN objął patronatem honorowym Konferencję Naukową "III Forum Green Region – „Zmiany w gospodarce”, organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 Zachęcamy Państwa i Współpracowników do udziału w tym  wydarzeniu. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie adaptacji podmiotów gospodarczych i jednostek sektora publicznego do zmian zachodzących w gospodarce. Nowa sytuacja polityczna, jaka nastąpiła po wyborach parlamentarnych, tworzy impulsy do transformacji gospodarczej w wielu obszarach. Udostępnienie środków z funduszy unijnych może stać się znaczącą dźwignią rozwoju. Możliwości skorzystania z niej w dużym stopniu zależą od trafnego określenia kierunków, etapu oraz dynamiki zmian, które dokonują się w gospodarce.  
 
Szczegóły i formularz rejestracyjny zawarte załączniku oraz na stronie https://green-region.ue.wroc.pl/ 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o zgłoszenia do 31 maja (wystąpienia posterowe) i do 10 czerwca (wystąpienia w sesjach) 2024 r.

 

3.W dniu 24 kwietnia 2024 r.odbyło sie II posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN. 

W ramach części otwartej  prof. M. Mynarska przedstawiła referat pt. O perspektywach badania decyzji prokreacyjnych i zdrowia reprodukcyjnego Polsce w ramach Gender and Generations Programme (GGP). Prezentacja miała na celu przedstawienie możliwości jakie daje GGP w kontekście prowadzenia badań krajowych i międzynarodowych. Przedstawiono wybrane wyniki w ramach dotychczas zebranych danych, przedstawiono także podstawowe ramy teoretyczne służące do ułożenia kwestionariusza badawczego w ramach przedstawianego badania. Po prezentacji odbyła się dyskusja wokół omawianych tematów.

Nagranie prezentacji

4. I POSIEDZENIE KND PAN NOWEJ KADENCJI 2024-2027

W dniu 7 marca 2024 r.odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN nowej kadencji 2024-2027.

Przewodniczącą Komitetu została prof. Elżbieta Gołata, a zastępcami prof. Jolanta Grotowska-Leder i prof. Ireneusz Kuropka. Honorową Przewodniczącą jest prof. Irena E. Kotowska. Członkami Prezydium KND PAN zostali: prof. Monika Stanny,  prof. Paweł Kaczmarczyk, prof. Jan Brzozowski. Funkcję sekretarza naukowego pełnić będzie dr Izabela Grabowska.

Serdecznie gratulujemy!

W dalszej części spotkania czonkowie Komitetu prowadzili dyskusję na temat roli KND w nowej kadencji, wyzwań stojących przed Komitetem, a także planowanych działań.

**********************************************************************************************************************************************

 KADENCJA 2020-2023

**********************************************************************************************************************************************

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ KND PAN W KADENCJI 2020-2023

GŁOS PREZYDIUM KND PAN w dyskusji nt. oceny czasopism naukowych odzwierciedlonej w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w dniu 3 listopada 2023 roku i innych wcześniejszych Komunikatach

WYBORY DO KOMITETÓW NAUKOWYCH NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Obecne kadencje Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk upływają między styczniem a majem 2024 roku. Dlatego też, już teraz rozpoczyna się proces wyborczy do komitetów naukowych kolejnej kadencji.

Uprawnionych do głosowania jest ponad 35 tys. samodzielnych pracowników naukowych, dlatego wybory do 78 komitetów naukowych PAN zostaną przeprowadzone przy pomocy Elektronicznego Systemu Wyborczego Polskiej Akademii Nauk (ESWPAN).

Regulamin oraz harmonogram wyborów znajdują się na stronie głównej PAN w zakładce Komitety Naukowe/wybory w górnym menu pod adresem https://pan.pl/

Rejestracja uczestników wyborów w systemie ESWP AN odbędzie się między 5 lipca a 6 października.

 POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Komitet Nauk Demograficznych PAN objął patronatem konferencję organizowaną przez Samorząd Doktorantów SGH w dniach 29 lutego – 2 marca 2024 r.  w ramach cyklu „Nauka odpowiedzią na niepewność” („Science – the answer to uncertainty”). Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w SGH oraz w trybie zdalnym.  Pierwsza hybrydowa edycja miała miejsce w marcu 2023 r. i była zatytułowana „Interdyscyplinarne podejście do sytuacji kryzysowej w Europie” („Interdisciplinary approach to a crisis situation in Europe”).

www: https://www.sgh.waw.pl/konferencja-doktorantow

program: https://www.sgh.waw.pl/sites/sgh.waw.pl/files/2023-03/konferencja-doktorantow-harmonogram.pdf

W trakcie konferencji doktoranci będą prezentowali swój dorobek w ramach dyscyplin: ekonomia, finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki o zarządzaniu i jakości.  Konferencja jest adresowana do doktorantów i naukowców z całej Polski.

2.  Członkowie Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk wyjaśniają zmianę demograficzną w Polsce. Relacja z panelu pn. Zrozumieć zmianę demograficzną podczas konferencji podsumowującej III Kongres Demograficzny, Warszawa 12 grudnia 2022 r.

3. Komitet Nauk Demografocznych PAN poprarł w głosowaniu stanowisko Wydziału I PAN z dnia 27.04.2023 dotyczące wypowiedzi członków rządu o badaniach Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.

Link do stanowiska 

Uchwała KND PAN

4. Profesor Elżbieta Gołata, Przewodnicząca KND PAN uczestniczyła w panelu ekspertów podczas 56 sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ

W dniach od 10 do 14 kwietnia prof. dr hab. Elżbieta Gołata, Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych, uczestniczyła jako ekspertka ds. ludności w 56 Sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ. Zaproszenie do jej udziału w sesji wystosował Gherghe Leucă, stały przedstawiciel Republiki Mołdawii przy ONZ, który przewodniczył obradom 56 Sesji. Tematem tegorocznej sesji  była: „Ludność, edukacja i zrównoważony rozwój”.

Zadaniem Komisji ds. Ludności i Rozwoju (Commission on Population and Development) jest wypracowanie stanowiska w kwestii  „Ludność, edukacja i zrównoważony rozwój” na SDG Summit (szczyt poświęcony celom zrównoważonego rozwoju), który zostanie zwołany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniach 19-20 września 2023 r. Prof. Elżbieta Gołata uczestniczyła w panelu ekspertów z różnych krajów poświęconym pracom Departamentu ds. Ludności ONZ (UN Population Division) w kontekście badań demograficznych w poszczególnych krajach. Moderatorem panelu był prof. John Wilmoth, Dyrektor Departamentu ds. Ludności ONZ.

Nagranie z sesji z udziałem prof. Elżbiety Gołaty dostępne jest na stronie ONZ: https://media.un.org/en/asset/k1d/k1d8kc5dp0. 

Uczestniczący w obradach 56 Sesji prof. Piotr Szukalski, członek KND PAN, reprezentował Stałe Przedstawicielstwo RP przy  ONZ. W trakcie obrad Komisji prof. Piotr Szukalski wygłosił oświadczenie w imieniu delegacji reprezentującej Polskę.

WhatsApp Image 2023 04 13 at 17.00.23

20230413 120755

PS ONZ 1 203ed2f111

5. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowej z cyklu „Łódzkie Dni Gerontologii” poświęconej problematyce starzenia się ludności. Konferencja, której organizatorem jest Katedra Demografii UŁ, odbędzie się w dniach 15-16 czerwca br. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w formie hybrydowej (tj. stacjonarnie oraz online).

Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia oraz regulaminkonferencji dostępne są na stronie https://www.eksoc.uni.lodz.pl/aktualnosci/szczegoly/lodzkie-dni-gerontologii-2023.

6. Komitety naukowe Wydziału I PAN podjęły w styczniu 2023 r. dyskusję nad dwiema wspólnymi uchwałami: jedna z nich dotyczy ewaluacji działalności naukowej w latach 2017-2021, zaś druga odnosi się do decyzji Ministra Edukacji i Nauki o powołaniu połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki w grudniu 2022 roku. Przedstawiamy uchwały wraz z wynikami głosowania.

Wspólna uchwała w sprawie ewaluacji

Wspólna uchwała w sprawie Rady NCN

7. Polecamy uwadze przesłanie Komitetu Naukowego konferencji Zrozumieć zmianę demograficzną, która odbyła się w dniach 13-14 czerwca 2022 r.

8. W dniach 19-20 października 2022 r. w ramach III Kongresu Demograficznego odbyła się  konferencja „Uwarunkowania dzietności” zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Program konferencji można znaleźć pod adresem https://kd.stat.gov.pl/uwarunkowania-dzietnosci. 

Gościem specjalnym konferencji był dr Tomáš Sobotka z Vienna Institute of Demography oraz Wittgenstein Centre for Demography and Human Global Capital, którego także gościliśmy podczas konferencji „Zrozumieć zmianę demograficzną”, organizowanej w czerwcu 2022 r. przez  KND PAN  w ramach III Kongresu Demograficznego. Wygłosił on referat "Family and fertility-friendly policies in Europe". Za zgodą Autora prezentacja jest dostępna tutaj.

9. 12 lipca 2022 r. odbyło się  webinarium w języku angielskim poświęcone najnowszym projekcjom rozwoju ludności świata.

Webinarium zorganizowane zostało z okazji Światowego Dnia Ludności, obchodzonego 11 lipca. Światowy Dzień Ludności został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę na znaczenie kwestii ludnościowych, zwłaszcza w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to 27. edycja projekcji ludnościowych przygotowywanych regularnie przez ONZ.

Link do webinarium:

https://www.youtube.com/watch?v=yAUBQsABJaY. 

Program webinarium obejmował następujące elementy: 

– prezentacja World Population Prospects 2022,  John Wilmoth, dyrektor UN Population Division

– rozmowa dr hab. Agnieszki Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektor ds. nauki i dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH z Johnem Wilmothem – Perspektywy ludnościowe Europy Środkowo-Wschodniej i Polski

– komentarz do World Population Prospects 2022 – prof. dr hab. Elżbieta Gołata, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, oraz prof. dr hab. Irena E. Kotowska, honorowa przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN

– podsumowanie i odniesienie się do komentarzy: John Wilmoth

Prowadzenie: Agnieszka Chłoń-Domińczak

Lokalizacja: YouTube SGH

Organizator: Instytut Statystyki i Demografii SGH i Komitet Nauk Demograficznych PAN.

Notatka prasowa

 
10. Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych przesłana 6.07.2022 do MEiN.

11. W dniach 13-14 czerwca 2022 r. Komitet Nauk Demograficznych PAN zorganizował konferencję naukową „Zrozumieć zmianę demograficzną”, zorganizowaną w ramach III Kongresu Demograficznego.

Była  ona poświęcona przemianom demograficznym w Polsce po 1989 r. na tle trendów demograficznych w Europie.

Strona konferencji: https://konferencja.pan.pl/zmiana-demograficzna/

Prezentacje z konferencji można znaleźć w zakładce Konferencje.

Ramowy Program Konferencji 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Wyrażając sprzeciw wobec brutalnego i bezprawnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Komitet Nauk Demograficznych PAN przyjął przez aklamację uchwałę o poparciu "Oświadczenia środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę" z dnia 24 lutego 2022 r.

W pełni solidaryzujemy się z bohaterskim Narodem Ukraińskim. Potępiamy działania wojenne władz Federacji Rosyjskiej przeciwko wolnej Ukrainie, przeciwko
jej cywilnym mieszkańcom, kobietom i dzieciom. Wspieramy Ukrainę w walce o wolność.

Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля.

KND Ukraina 1

2. Przedstawiamy Państwu opinię Komitetu Nauk Demograficznych PAN nt. poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Treść opinii. 

3. Przedstawiamy Państwu opracowanie pn. Pandemia i jej skutki zdrowotne i demograficzne, przygotowane w ramach Komitetu Nauk Demograficznych PAN, którego autorami są: prof. I. Kuropka (red. nauk.), prof. A. Rossa, prof. W. Wróblewska, prof. B. Wojtynik, prof. P. Śleszyński.  

Poniżej znajdą Państwo przedmiotowe opracowanie wraz z raportami cząstkowymi, będącymi podstawą do sporządzenia tego materiału.

- Pandemia i jej skutki zdrowotne i demograficzne

- I. Kuropka: Umieralność w Polsce w latach 2015-2019

- I.Kuropka: Wpływ pandemii na zmiany struktur ludności

- W. Wróblewska: Umierlaność w Polsce w 2020 r. - część 1

- B. Wojtyniak: Umieralność w Polsce w 2020 r. - część 2

- A.Rossa: Zachorowania i śmiertelność z powodu COVID-19

- P.Śleszyński: Wpływ pandemii COVID-19 na strukturę przestrzenną i dynamikę w czasie zgonów w Polsce (marzec 2020-czerwiec 2021)

- P. Śleszyński: Strukltura przestrzenna i dynamika w czasie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce (marzec 2020-czerwiec 2021)

Zachęcamy do lektury!

4. Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Demograficznych PAN  w dn.28.06.2021 r. wyrażono pogląd, by w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Komitet przygotował opinię o dokumencie "Strategia  Demograficzna 2040. Projekt".

Zaproszenie prof. Elżbiety Gołaty Przewodniczącej KND PAN do udziału w przygotowaniu tej opinii doprowadziło do powołania zespołu w składzie: 

dr hab. Jan Brzozowski, prof. UE w Krakowie; 

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH; 

prof. Maria Cieślak; 

prof. Romuald Jończy; 

dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. UW;  

prof. Irena E.Kotowska; 

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ.  

Opinia, przygotowana przez zespół pracujący pod kierunkiem prof. Ireny E. Kotowskiej, Honorowej Przewodniczącej KND PAN, była przedmiotem dyskusji podczas dwóch posiedzeń Prezydium KND PAN (6.09.2021 r. i 27.09.2021r.). Ich efektem jest  Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN o dokumencie "Strategia Demograficzna 2040. Projekt"  przygotowanym  w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Opinia została  przesłana w dniu 29.09.2021 r.  do Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej jako głos w konsultacjach społecznych, które trwają do dn.30.09.2021 r.

Prezydium KND PAN podjęło też decyzję, by opinię przekazać władzom PAN oraz  społeczności Wydziału I PAN, przesłać do prof. Józefiny Hrynkiewicz, przewodniczącej Rządowej Rady Ludnościowej oraz opublikować na stronie internetowej KND PAN.

Treść stanowiska do pobrania. 

5. W dniu 28 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego został zaprezentowany referat pn. Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców – prof. Jan Brzozowski i współautorzy książki: Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski, Janusz Mucha, Marcin Stonawski, Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców, Wydawnictwo NOMOS, 2021. Prezentacja do pobrania.

6. W dniu 10 marca 2021 odbyło się seminarium naukowe organizowane przez Komitet Nauk Demograficznych we współpracy z Komitetem Nauk Historycznych pn. Przeszłość ku przyszłości - powszechne spisy ludności na ziemiach polskich”. 

Materiały do pobrania znajdują się poniżej.

Prof. Konrad Wnęk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Spisy ludności w Galicji w latach 1857-1910 - teoria, metoda i praktyka statystyczna

Prof. Dariusz Chojecki, Uniwersytet Szczeciński: Zarys ewolucji pruskich spisów ludności w latach 1840-1910. Metodyka, zakres i znaczenie

Prof. Piotr Rachwał, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Spis powszechny ludności z 1897 roku w Królestwie Polskim - geneza, metodyka badań, wyniki

7. Polecamy uwadze nastepujące wywiady z przedstawicielami KND PAN na temat bieżacych kwestii demograficznych:

- wywiad prof. P. Śleszyńskiego w zakresie zróżnicowania demograficznego regionów. Treść wywiadu

wywiad prof. Danieli Szymańskiej z UMK dotyczący Spisu Powszechnego 2021. Treść wywiadu.

- wywiad z prof. E. Gołatą w sprawie spisów ludności. Treść wywiadu. 

wywiad z prof. E. Gołatą oraz prof. I.E. Kotowską przeprowadzony przez red. L. Tomalę  z portalu Nauka w Polsce w związku z przygotowaniami do NSP2021. Treść wywiadu. 

- wywiad z prof. I.E. Kotowską oraz prof. Moniką Mynarską na temat Badania Generacje i Rodziny (GGP). Treść wywiadu. 

- wywiad z prof. A. Chłoń-Domińczak nt. badania SHARE 50+. Treść wywiadu. 

- wywiad z prof. I.E. Kotowską nt. dzietności w dużych miastach. Treść wywiadu.