SKŁAD PREZYDIUM KOMITETU NAUK DEMOGRAFICZNYCH PAN
kadencja 2024-2027

 

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Przewodnicząca KND

Prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Honorowa Przewodnicząca KND

Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Zastępczyni Przewodniczącej KND

Dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Zastępca Przewodniczącej KND

Dr hab. Monika Stanny, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Jan Brzozowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego