SKŁAD PREZYDIUM KOMITETU NAUK DEMOGRAFICZNYCH PAN
kadencja 2020-2023 

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Przewodnicząca KND

Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Zastępczyni Przewodniczącej KND

Prof. dr hab. Ireneusz Kuropka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Zastępca Przewodniczącej KND

Prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Honorowa Przewodnicząca KND

Prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Sławomir Kurek, Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie