Współpraca z GUS jest stałym elementem aktywności KND PAN. Dyrektorzy departamentu zajmującego się problematyką ludnościową są powoływani do Komitetu. W kadencji 2015 – 2019 kontakty z GUS uległy wzmocnieniu, a ponadto ważnym tematem tej współpracy były przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – NSP 2021. Oprócz dyskusji na posiedzeniach plenarnych, Komitet podjął - wspólnie z GUS - działania dotyczące zarówno merytorycznych konsultacji prac przygotowawczych jak i upowszechniania w środowisku naukowym informacji o spisie powszechnym.

Do najważniejszych aktywności w tym zakresie należą:

  • 2017: organizacja wspólnie z GUS sesji plenarnej „Spis ludności 2021: wyzwania i oczekiwania” na konferencji Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, organizowanej w Sopocie w dniach 29.05.-31.05.2017 przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,
  • 2018: zainicjowanie wspólnych spotkań GUS, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Komitetu Nauk Geograficznych PAN poświęconych tematyce NSP 2021. Pierwsze z tych spotkań odbyło się 12 grudnia 2018 r.,
  • 2019: współorganizacja dwóch kolejnych spotkań dotyczących NSP 2021: 2 lipca 2019 r. i 14 listopada 2019r.

Na wspólnych spotkaniach komitetów naukowych PAN oraz GUS dyskusja obejmowała zarówno tematykę spisu, jego metodykę, jak i organizację spisu oraz sposoby promocji wiedzy o spisie. Materiały robocze przygotowywane przez pracowników GUS były udostępniane członkom komitetów przed spotkaniami oraz stanowiły podstawę wystąpień członków KND PAN.

Merytorycznym wkładem środowiska demograficznego do dyskusji o spisie powszechnym jest także książka Elżbiety Gołaty „Koniec ery tradycyjnych spisów ludności” (2018), która otrzymała nagrodę naukową Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych z demografii w 2018 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się w dniach 1.04. – 30.06.2021. W nadchodzących miesiącach nasza współpraca będzie więc podporządkowana potrzebom jak najlepszego przygotowania spisu.

Informacje o NSP 2021 są na stronie GUS: https://spis.gov.pl/